20 februari 2014: Senaste nytt om utbyggnaden av Mälarbanan.

Vi har fortsatt följa utbyggnaden till fyra spår mellan Kallhäll och Tomteboda. Bygget av sträckan Källhäll – Barkarby pågår för fullt. Det märks bland annat genom periodvis inställda tåg och ersättningsbussar på sträckan Spånga – Bålsta. Det är meningen att fortsättningen mot Spånga och förbi Bromsten påbörjas 2017, kanske 2016. Stockholms stadsbyggnadskontor har upprättat ett detaljplaneprogram för sträckan Barkarby – Duvbo, daterat juni 2013, 30 sidor. Den visar hur omgivande bebyggelse påverkas. Trafikverket har satt upp ett projektkontor på Stormbyvägen 2 – 4, i Spånga Center.

26 november 2012: Senaste nytt om järnvägen


På denna länk finns senaste nytt beträffande det kommande fyrspåret Kallhäll - Tomteboda. Andra etappen som kommer att gå genom Bromsten påbörjas kanske 2016.

9 mars 2011: Senaste nytt om järnvägen


Den senast offentliggjorda informationen om fyrspårsutbyggnaden finns att läsa i beslutet om val av korridor. Man har som bekant valt att bygga i ”befintlig korridor”, d v s två nya spår förbi Spånga. Delen utanför Barkarby är både beslutad och finansierad och ska enligt tidplanen vara färdig 2015. För att vinna tid och utnyttja befintliga finansieringsmöjligheter utreds en fortsatt utbyggnad Barkarby – Spånga/Bromsten - Duvbo i väntan på val av lösning för delen genom Sundbyberg. Denna etapp förbi Bromsten skulle då kunna bli byggd under perioden 2015 – 2021. Närmare tidplan finns inte för detta.

Nedan en länk till beslutstexten.

Lästips: Det är 28 täta sidor. Alla är kanske inte intresserade av en mängd text om det som ändå valts bort. Då kan man nöja sig med inledande sidor så långt man önskar och därefter gå till sid 10 – 12. Där beskrivs hur det kommer att bli på ”vår” sträcka. Därefter kan man gå till sid 16 – 17 (del av sidan) och till sist till sid 26 – 28. http://www.trafikverket.se/PageFiles/17984/Beslut%20MB%20Tomteboda%20-%20Barkarby%20100818.pdf

Översiktskarta finns enligt följande länk i ganska liten skala. Obs att de gula linjerna inte föreställer spår. De markerar bara det föreslagna järnvägsområdet. http://www.trafikverket.se/PageFiles/17984/Tomteboda%20-%20Barkarby_%20l%C3%A5g%20uppl%C3%B6sning.pdf
Bilder i större skala för vissa delsträckor finns här: http://www.trafikverket.se/PageFiles/17984/Kap%205.3-5.5_sid%2082-96.pdf

2011-03-10 GF

28 maj 2010: Troligen 4-spår genom Bromsten, men bygget ligger långt fram i tiden


Banverket har i oktober 2008 färdigställt den s k järnvägsutredningen för järnvägen Tomteboda - Kallhäll, som också varit föremål för samråd. Sedan Banverket den 1 april 2010 uppgått i det nya Trafikverket finns tillhörande informationsmaterial och även hela järnvägsutredningen att hämta på nätet enligt följande länk: http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Malarbanan-Tomteboda-Kallhall/Dokument-Malarbanan/

Viktigaste fakta, uppdaterat maj 2010:
Det är fortfarande inte formellt och politiskt bestämt om det ska bli två nya spår förbi Bromsten - Sundbyberg eller under Järvafältet till Kista/Silverdal. Men man räknar på tjänstemannaplanet med att det blir Bromsten – Sundbyberg. Man försöker få fram ett beslut om denna inriktning inom Trafikverket snarast, eller i varje fall efter sommaren 2010. Frågan om tunnel eller ej i Sundbyberg kan skjutas på framtiden, men den påverkar inte sträckan förbi Bromsten.

För delen Kallhäll – Barkarby pågår planeringen för fullt. Det finns pengar, och byggstart förväntas under 2011. För ”vår” del, från Barkarby och vidare inåt ligger den planerade byggstarten långt fram i tiden, och ännu längre dröjer det innan man når fram till Bromsten. ”I slutet av perioden för den fastställda Nationella planen (2010 - 2021) finns medel för en första del av sträckan Barkarby – Tomteboda”. Det kan gissningsvis betyda byggstart c:a 2019 vid Barkarby.

Om det blir nya spår genom Bromsten kommer järnvägsområdet att vidgas på sydvästra sidan. Banverket välkomnar synpunkter.
/den 28 maj 2010

Brev till Banverket från BVF 2008-12-19
Svar från Banverket

Årsmöte den 22 mars 2018

Läs programmet här. [-2018-03-04]

Bromstensstaden

Läs mer här. Vi hänvisar till Stockholms Kommunfullmäktige beslut med beräknad byggstart 2017-2018. Grundarbetena är påbörjade. 2017-10-09

Grannsamverkan

Vill du bli medlem i Grannsamverkan så mejlar du till grannsamverkan@bromsten-bvf. 2017-03-16

Felanmälan

Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera på denna länk eller på 08-651 00 00. Här finns också senaste utgåvan av Felguiden

I Bromsten kör vi 30

2017-10-09

Blix theme powered by PmWiki