Årsmöte 2010


Årsmöte har avhållits

Den 23 februari 2010 kl 19.00

i Fristads samlingssal Cervins väg 15

Program:

  • Ordföranden Bengt Porseby informerar och hälsar välkomna
  • Från stadsbyggnadskontoret kommer Daniel Andersson och berättar om planerna för Bromstens Industriområde /"Bromstens gård". Kom och lyssna och ställ frågor!
  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar
  • Lotteri med märkesprodukter för fritidsändamål. En gratislott per deltagare utdelas.

Under mötet serveras kaffe och te.

Årsmöte den 22 mars 2018

Läs programmet här. [-2018-03-04]

Bromstensstaden

Läs mer här. Vi hänvisar till Stockholms Kommunfullmäktige beslut med beräknad byggstart 2017-2018. Grundarbetena är påbörjade. 2017-10-09

Grannsamverkan

Vill du bli medlem i Grannsamverkan så mejlar du till grannsamverkan@bromsten-bvf. 2017-03-16

Felanmälan

Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera på denna länk eller på 08-651 00 00. Här finns också senaste utgåvan av Felguiden

I Bromsten kör vi 30

2017-10-09

Blix theme powered by PmWiki