Om Bromsten i pressen

Angående graffittimålningen "Fascinate" i Bromstens industriområde: En artikel från SvD den 23 januari 2011 och en från DN den 2 december 2010 och en gammal artikel från DN den 5 november 2008 2014-02-16

Bromstens Historia

Bromsten 100 år 1999
Vi har hittat ett exemplar av jubileumsskriften "Bromsten 100 år". Författaren till den historiska texten om Bromsten samtyckte till publicering på denna hemsida, så här kan ni nu läsa Inga-Britt Häggströms text från 1999: Hundra år med Bromsten. Trevlig läsning!

Redan de gamla vikingarna bodde här
Bromstens historia i äldre tider följer Spångas historia. Från att ha varit en rik bygd före och under vikingatiden med bl a Stockholms största gravfält (i Lunda), blev man senare som alla kommuner hårt beskattad under folkungatiden och under katolska kyrkan. Under medeltiden och med närheten till Stockholm fick man se marken köpas upp av ämbetsmännen i Stockholm, den nya maktgruppen.

Spånga sägs under denna tid vara Sveriges enda kommun där adeln ägde mer än bönderna som var utsatt för en hänsynslös exploatering. Befolkningen var förslummad på 1770-talet och pengarna hade säkert gått till makthavarna på Hässelby Slott för att användas till krigföring.

På folkungatiden, i slutet på 1200-talet finns namnet Brumastenj (Brumastejn) eller Brumasten som benämning på stenblocken utgörande Fornborgen på höjden vid Bromstens Gård. Stenen kan ha utgjort ett sjömärke för nedanför röset gick en farled från Bällstaviken upp till Hjulsta och Järfälla. Fornborgen ligger nära den i området äldsta kända byplatsen. Från mitten av 1500-talet till början av 1700-talet upptas att det är tre gårdar i Bromsten utgörande Bromstens by, för att under senare delen av perioden benämnas Bromstens Gård. Gården har bl a ägts av Grefve Bielke, en Baron Rudbeck och år 1832 är Landshövding Snoilsky – pappa till skalden Carl Snoilsky – ägare till gården.

Bromsten bildar eget samhälle Kring förra sekelskiftet delar man Bromstens Gård och säljer tomter till nybyggare. Bromsten omvandlas till municipalsamhälle och blir ett attraktivt område. Man får en egen järnvägsstation 1901, senare ett eget municipalhus och egen borgarbrandkår. Kreativt och framåt folk flyttar in i Bromsten som sedan dess haft en stark prägel av företagaranda.

År 1947 införlivades Bromsten i Stockholms Kommun och ingår nu i Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning.

På 90-talet var upprustning av industriområdet och miljöfrågorna under diskussion liksom Bromstens plan.

Under 2000-talet fortgår kampen för miljön, för industriområdet och Bromstens plan, där det fortfarande är dåligt med P-platser. Järnvägen har fått bullerplank enl EU- normerna men hittills inte längs hela sträckningen.

Den s k 0-visionen har inneburit att Duvbovägen gjorts säkrare och att Bromsten, helt oväntat, blev en 30-zon.

Årsmöte den 22 mars 2018

Läs programmet här. [-2018-03-04]

Bromstensstaden

Läs mer här. Vi hänvisar till Stockholms Kommunfullmäktige beslut med beräknad byggstart 2017-2018. Grundarbetena är påbörjade. 2017-10-09

Grannsamverkan

Vill du bli medlem i Grannsamverkan så mejlar du till grannsamverkan@bromsten-bvf. 2017-03-16

Felanmälan

Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera på denna länk eller på 08-651 00 00. Här finns också senaste utgåvan av Felguiden

I Bromsten kör vi 30

2017-10-09

Blix theme powered by PmWiki