Infomöte den 19 Oktober 2009


PROGRAM

  • Ordförande Bengt Porseby hälsar välkommen.
  • Information om pågående aktiviteter för att öka tryggheten i Spånga-Tensta.
    Stadsdelsdirektör Maria Häggblom och Michael Frejd berättar om framgångsrikt arbete i vår stadsdel.
    Kirsten Skontorp och Karin Jonasson informerar om trygghetsvandringar i Bromsten.
  • Britt-Marie Carlsson Spånga Vårdcentral ger oss inblick verksamheten och svarar på frågor.
  • Alla närvarande deltar i utlottning av märkesprodukter för friluftsbruk.


Trygghetsskapande åtgärder i Spånga

Bromstens villaägarförening och Stadsdelsförvaltningen Spånga-Tensta har på informationsmötet den 19 oktober i år kommit överens om att samarbeta för att förebygga att våra ungdomar råkar illa ut. Det kan gälla brott som de begår själva eller som de blir utsatta för, missbruk och andra riskbeteenden.

Därför vill vi uppmana dig som villaägare och/eller förälder som ser barn och unga utsätta sig för risker att kontakta stadsdelsförvaltningens personal, som har till uppgift tt arbeta för och med ungdomar.
De har telefonnummer dagtid vx 508 03 000.

Du kan också nå personalen på deras mobiltelefoner enligt nedan:
Samordnare - Samordnar lokala insatser från socialförvaltningen, polisen och vid behov sjukvården i kritiska situationer:
Eva-Britt Leander 076 120 32 46
Michael Frejd 076 120 32 54

Fältassistenter - Rör sig ute i stadsdelen Spånga-Tensta och arbetar bland våra ungdomar:
Amet Kan 076 825 23 25
Ulf Andrée 076 825 23 33

Stadsdelsdirektör - Ytterst ansvarig för stadsdelsförvaltningens verksamhet i Spånga-Tensta:
Maria Häggblom 076-120 31 00

Därutöver har vi kanske den allra viktigaste förebyggande insatsen:
Nattvandrarna i Bromsten - Engagerade medborgare som vandrar på gator och torg på kvällar och nätter för att finnas till hjälp och samtal med våra ungdomar:
Kirsten Skontorp 070 722 88 91
Karin Jonasson 073 678 03 15

Du är välkommen att delta! Du kontaktar bara någon av personerna ovan.

Infomöte den 25 oktober 2017

Alla villaägare får inbjudan i brevlådan! Läs programmet här. 2017-10-09

Bromstensstaden

Läs mer här. Vi hänvisar till Stockholms Kommunfullmäktige beslut med beräknad byggstart 2017-2018. Grundarbetena är påbörjade. 2017-10-09

Grannsamverkan

Vill du bli medlem i Grannsamverkan så mejlar du till grannsamverkan@bromsten-bvf. 2017-03-16

Felanmälan

Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera på denna länk eller på 08-651 00 00. Här finns också senaste utgåvan av Felguiden

I Bromsten kör vi 30

2017-10-09

Blix theme powered by PmWiki