Styrelsen 2017


Val av styrelsemedlemmar sker på BVF:s årsmöte.
Styrelsen har följande sammansättning efter årsmötet den 5 april 2017.

Ordinarie:
Bengt Porseby (Ordförande) - vald 2016 på 2 år
Lola Adolfsson (Kassör) - vald 2017 på 2 år
Wolf Fernlund - vald 2017 på 1 år
Eric Stormhatt - vald 2016 på 2 år
Agneta Söderman - vald 2017 på 1 år

Suppleanter:
Wynn Johansson-Nuñes - vald 2017 på 2 år
Per Lennkvist - vald 2017 på 2 år
Eva Lundborg - vald 2017 på 2 år


Revisorer:
Gösta Burlin (1:e revisor) - vald 2016 på 2 år
Frida Åberg (2:a revisor) - vald 2017 på 2 år

Revisorsuppleant:
Christoffer Lindén - vald 2017 på 2 år


Valberedning:
vakant


2017-06-08 /CH

Årsmöte den 22 mars 2018

Läs programmet här. [-2018-03-04]

Bromstensstaden

Läs mer här. Vi hänvisar till Stockholms Kommunfullmäktige beslut med beräknad byggstart 2017-2018. Grundarbetena är påbörjade. 2017-10-09

Grannsamverkan

Vill du bli medlem i Grannsamverkan så mejlar du till grannsamverkan@bromsten-bvf. 2017-03-16

Felanmälan

Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera på denna länk eller på 08-651 00 00. Här finns också senaste utgåvan av Felguiden

I Bromsten kör vi 30

2017-10-09

Blix theme powered by PmWiki